Ειστε εδώ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (εφεξής η ΑνΓρε ή η Εταιρεία) έχει συσταθεί με Εταιρικό Σκοπό ο οποίος εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Τοπικής Ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής).

Πληροφόρηση, Υποβοήθηση Πρωτοβουλιών, Εκπόνηση Μελετών καθώς και Υλοποίηση Αναπτυξιακών Έργων & Προγραμμάτων (των ΟΤΑ, φορέων δημοσίου συμφέροντος, των Επιχειρήσεων, των Αγροτών και γενικά της Κοινωνίας των Πολιτών).

Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας, το Δ.Σ. της ΑνΓρε έθεσε τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους:

  • Να ανατίθενται επαρκώς όλες οι διοικητικές αρμοδιότητες που προβλέπει το οργανόγραμμα της ΑνΓρε.
  • Να ανατίθενται επαρκώς όλοι οι ρόλοι προβλέπουν οι διαδικασίες της Εταιρείας.
  • Να διασφαλίζεται, η βέλτιστη, βάσει αρχών και κανόνων ποιότητας, εφαρμογή των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών (σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, απολογισμός).
  • Η ποικιλία ειδικοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΑνΓρε να εξασφαλίζεται από ορθολογικά καθορισμένο πλήθος στελεχών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της Εταιρείας.
  • Θέσεις που είναι κρίσιμης σημασίας και μάλιστα όσες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να στελεχώνονται με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τους εγγενείς περιορισμούς στελεχιακού δυναμικού στο νομό, σε περιπτώσεις που προκύπτει απαίτηση ειδικότητας, τεχνογνωσίας, εμπειρίας, κλπ, για την οποία υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης στελεχών αποκλειστικής απασχόλησης (όσοι έχουν τα προσόντα αρνούνται την αποκλειστική απασχόληση), αναγκαστικά να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή ειδικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
  • Ειδικότητες που προκύπτουν ως μικρής διάρκειας επίκαιρες ανάγκες να εξασφαλίζονται, αναλόγως και του αντικειμένου, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε με συμβάσεις έργου ώστε η Εταιρεία μετά τη λήξη των έργων να μην επιφορτίζεται άσκοπα κόστη.
  • Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης νέου στελεχιακού δυναμικού, πριν την υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων να ορίζεται αρχική, μικρής διάρκειας δοκιμαστική περίοδος.

Επίσης σημειώνεται ότι βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΑνΓρε, η κατανομή των στελεχών στις διευθύνσεις/τμήματα, με εξαίρεση των θέσεων ευθύνης (διευθυντές, προϊστάμενοι) δεν είναι δεσμευτική. Αποτυπώνει τις εκάστοτε επίκαιρες ανάγκες λειτουργίας της ΑνΓρε. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, σε συνεργασία με τους διευθυντές, συνεχώς παρακολουθεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό των εν εξελίξει έργων και ενεργειών της Εταιρείας και βάσει αυτών επαναπροσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας των στελεχών.

Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑνΓρε

Κ. Ταλιαδούρη 16, 51 100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Τηλ.: 24620 87380-88, Φαξ: 24620 87389

e-mail:angre@angre.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας

Πως σας φαίνεται η νεα ιστοσελίδα της ΑνΓρε Α.Ε.

Αποτελέσματα

Επισκέψεις

mod_vvisit_counterΣύνολο341613

Ακολουθήστε μας...

Facebook

Twitter

YouTube